Taalpingpong een boek om vlot Nederlands te leren spreken

korte vragen en antwoorden

door Nicole van Schaijik
 

Met dit boek kan iedere anderstalige, van inburgeraar tot expat, oefenen met het stellen van vragen en het geven van antwoord in het Nederlands. Heel veel vragen en antwoorden die in uiteenlopende situaties gesteld kunnen worden, worden hierin geoefend. En er moet veel worden geoefend! Het gebruiken van allerlei grammaticale constructies moet een automatisme worden. Een taalleerder moet over de inhoud van een antwoord nadenken en niet over de vorm.
Het boek behandelt allerlei situaties uit het dagelijks leven: Hoe verleng je je rijbewijs? Wat zeg je tegen de leerkracht van je kinderen? Hoe vraag je iets aan een collega?  en geeft daarbinnen (in een context!) talloze vragen en antwoorden.

De cursist verhoogt hiermee zijn spreeksnelheid, leert grammaticale constructies snel te hanteren, vergroot zijn woordenschat en traint meteen zijn taalvaardigheid. De grammatica in de vragen en antwoorden kent een oplopende moeilijkheidsgraad.
In het boek zit een cd-rom die het mogelijk maakt het tempo in te stellen, waardoor de reactiesnelheid nog beter kan worden getraind.

Begin- en eindniveau
Deze training is geschikt voor mensen met niveau A1 tot A2 en sluit aan bij alle NT2- en inburgeringsmethodes. De methode kan zowel thuis als klassikaal worden gebruikt. Voor expats kan Taalpingpong vanaf A0 gebruikt worden.
 

Taalpingpong Extra

korte vragen en antwoorden

door Nicole van Schaijik
 

Taalpingpong Extra is op dezelfde manier opgebouwd als Taalpingpong alleen behandelt dit twee andere profielen: Maatschappelijke participatie en Ondernemerschap. 

Begin- en eindniveau
Deze training is geschikt voor mensen met niveau A2 en sluit aan bij alle inburgeringsmethodes. De methode kan zowel thuis als klassikaal worden gebruikt. 
 

 

De presentatie van Taalpingpong werd gehouden in het Theater van het Woord, Openbare Bibliotheek van Amsterdam in 2008.
Op de foto: Nicole van Schaijik geflankeerd door twee cursisten die demonstreren hoe je met Taalpingpong werkt.